Diensten

Analyse van de innovatiekracht

Met behulp van de innovatiescan wordt vastgesteld welke voorwaarden aanwezig zijn en welke verbeterd kunnen worden om het innovatief potentieel van de organisatie te optimaliseren. Deze scan levert een dashboard op met concrete gegevens en aanwijzingen voor managers en leidinggevenden.

Masterclass voor leidinggevenden

In deze masterclass worden de bevindingen van de innovatiescan besproken en van een inhoudelijke verdieping voorzien. Deelnemers bespreken met elkaar wat er nodig is om de innovatiekracht te versterken en maken in onderlinge afstemming concrete, SMART geformuleerde plannen om hiermee aan de slag te gaan.

Begeleiding bij organisatieverandering

Indien de organisatie besluit de benodigde veranderingen te implementeren om het innovatief vermogen van de organisatie beter te benutten kan dit veranderproces begeleid worden door middel van coaching on the job, advies en organiseren van interne reflectiesessies.

Key Note presentatie

Om meer te weten van de achtergronden van de methode ‘innovatiescan’ of om de interne dialoog op gang te brengen kan een presentatie worden verzorgd. Deze presentatie kan in company plaatsvinden en wordt tevens aangeboden voor open inschrijving op nader vast te stellen data en locaties.

Voor meer informatie of bespreken van andere wensen kun je altijd contact met ons opnemen.
Scroll naar boven